Jak správně pověsit vlajku?

Lidově řečeno: Vlajka na šířku vane z leva do prava a vlajka na výšku visí shora dolů.

Pro vodorovné (z leva do prava) vyvěšení na stožár použijte vlajku na šířku, "červená" je dole.
Na fasádní žerď patří vlajka ve standardním poměru stran 3:2 a samozřejmě "červenou" dolů
Pro svislé (shora-dolů) vyvěšení na stožár použijte vlajku na výšku, "červená" bude vpravo.
Státní vlajka nebo vlajka na výšku se vyvěšuje vždy na čestné místo.

Při lichém počtu (1, 3 nebo 5 stožárů) je to stožár ve středu. Pokud máte sudý

počet stožárů (2 nebo 4 stožáry), tak čestné místo je vlevo v prostřední dvojici.
Pokud používáte vlajkoslávu (6 a více stožárů) tak čestné místo pro státní vlajku ČR

je první stožár sleva z čelního pohledu na budovu, jejíž vlajkosláva náleží.